Tag: india

parakram divas

Parakram Divas

పారాక్రామ్ దివాస్ (Parakram Divas) : ఈ రోజున జన్మించిన బోస్ జన్మదినం,ఈ సందర్భంగా జనవరి 23 ను “పారాక్రామ్ దివాస్“(Parakram Divas) గా పాటించాలని ప్రభుత్వం…